jjoffe2_Mikhail SvetlovGetty Images_trump putin Mikhail Svetlov/Getty Images

Tilbake til det amerikanske liberale hegemoniet

HAMBURG – Donald Trump har svingt sin knusekule mot verden i fire år. Det er derfor knyttet høye forhåpninger til Joe Biden — en leder som har troen på internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner. Biden liker Europa og NATO. Og i motsetning til Trump, vil han behandle USAs venner bedre enn landets tradisjonelle fiender — også i handelspolitiske spørsmål. I sikkerhetspolitikken vil han ikke true landets allierte med utsagn av typen: «Enten betaler dere, eller så trekker vi oss ut!» Multilateralisme vil igjen være retningsgivende for amerikansk politikk. Vi vil vende tilbake til et liberalt hegemoni framfor Trumps sneversynte anti-liberale versjon av verden.

Med «liberal» menes en regelstyrt internasjonal orden basert på demokratiske verdier og åpne samfunn. Trump har ikke bare kastet disse prinsippene over bord, men har også vist at han har en forkjærlighet for autoritære ledere som Russlands president Vladimir Putin og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. (Når det gjelder Saudi-Arabia, har tidligere administrasjoner også hatt sterke bånd til dette landet. Mottoet for relasjonen til ledere i mange land har vært: «Han er muligens en jævel, men han er i det minste vår jævel.»)

Trump forstår verden som et null-sum-spill, spesielt med tanke på internasjonal handel. Dette skiller seg markant fra etterkrigstidens vektlegging av positiv-sum-spill der begge parter vinner. Trump har trukket verden tilbake til 1800-tallets stormaktsspill: Stater har ingen vedvarende venner, kun vedvarende interesser.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/Hrv52mynb