muggah9_GettyImages_climate data Getty Images

Steden en de kloof op het gebied van de klimaatgegevens

RIO DE JANEIRO – Nu steden de komende jaren met desastreuze klimaatstress en -schokken te maken zullen krijgen, zou je denken dat zij zich zouden haasten om bestrijdings- en aanpassingsstrategieën ten uitvoer te leggen. Toch zijn de meeste stadsbewoners zich slechts vaag bewust van de risicoʼs, omdat de burgemeesters, bestuurders en gemeenteraden van hun steden niet de juiste soorten informatie verzamelen of analyseren.

Nu steeds meer overheden strategieën overnemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, moeten steden overal beter worden in het verzamelen en interpreteren van klimaatgegevens. Ruim elfduizend steden hebben al een mondiaal convenant ondertekend om de klimaatverandering aan te pakken en de overgang naar schone energie te beheren, en veel steden steden streven ernaar om een netto-nul-uitstoot te bereiken voordat hun nationale overheden dat doen. Toch beschikken vrijwel al deze steden nog niet over de basisinstrumenten om de vooruitgang te meten.

Het dichten van deze kloof is urgent geworden, omdat de klimaatverandering steden over de hele wereld nú al ontwricht. Steden op bijna ieder continent worden geteisterd door hittegolven, branden, tyfoons en orkanen. Kuststeden worden geteisterd door ernstige overstromingen als gevolg van de stijging van de zeespiegel. En sommige megasteden en hun uitgestrekte periferie worden in hun geheel heroverwogen, zoals in het geval van het 34 miljard dollar kostende plan van Indonesië om zijn hoofdstad tegen 2024 van Jakarta naar Borneo te verplaatsen.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/IVz3fPknl