torero1_Andriy Onufriyenko_getty images_covid economy Andriy Onufriyenko/Getty Images

De wederopbouw na de pandemie moet als het Marshallplan worden georganiseerd

ROME – De wereld is nog onvoldoende gealarmeerd over de mate waarin de COVID-19-pandemie de wereldeconomie heeft geteisterd. We houden de dagelijkse aantallen besmettingen en slachtoffers bij, maar we zijn ons niet bewust van het banenverlies en de levens die verloren gaan, vooral in de ontwikkelingslanden, waar de pandemie nauwelijks een reactie van de volksgezondheidsautoriteiten heeft uitgelokt.

De gevolgen van de pandemie voor de grote economieën zijn tot nu toe vier keer erger geweest dan die van de wereldwijde financiële crisis van 2008. In het tweede kwartaal van 2020 is het bbp van de VS met 9,1 procent gedaald ten opzichte van de drie voorgaande maanden, waarbij de krimp van 2 procent in hetzelfde kwartaal van 2009 in het niet valt. De economie van de eurozone ging nog verder achteruit, met een krimp van 11,8 procent. In veel ontwikkelingslanden zijn ondertussen hele delen van de economie weggevaagd, als in een oorlog. Planning, investeringen en wederopbouw vereisen derhalve een naoorlogse mentaliteit.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de regeringen van de G20-landen tot nu toe maar liefst 7,6 biljoen biljoen dollar hebben uitgegeven aan fiscale stimuleringsmaatregelen, en dat toonaangevende centrale banken veel geld in de wereldeconomie hebben gestoken om die nieuw leven in te blazen. De Amerikaanse Federal Reserve (het federale stelsel van Amerikaanse centrale banken) heeft 2,3 biljoen dollar uitgegeven om bedrijven en financiële markten te ondersteunen, wat veel meer is dan het reddingspakket van 700 miljard dollar uit 2008. Deze maatregelen bieden een reddingslijn voor velen, van ontslagen restaurantmedewerkers tot de eigenaren van kleine bedrijven, die nu toegang hebben tot werkloosheidsuitkeringen en sociale-zekerheidsprogrammaʼs.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/2w4dtrtnl