rodrik186_BORIS HORVATAFP via Getty Images_francestudentprotest Boris Horvat/AFP via Getty Images

Urettferdighet og Macron-utvalget

CAMBRIDGE – Avanserte økonomier vil komme seg fortere på beina etter covid-19-pandemien enn lavinntektsland vil gjøre. Likevel står de overfor et viktig og innfløkt sett av utfordringer i årene som kommer: klimaendringer, urettferdighet, nye teknologier, demografisk aldring og immigrasjon. På disse områdene kommer ikke alt til å gå som før, og det vil bli nødvendig med nye innfallsvinkler på alle områdene.

Idet pandemien skjøt fart på nyåret i 2020, etablerte Frankrikes president Emmanuel Macron et internasjonalt utvalg som skulle vurdere disse langsiktige utfordringene og komme med forslag til handlingsplaner. Utvalget ble ledet av Det internasjonale valutafondets tidligere sjefsøkonom Olivier Blanchard og nobelprisvinneren i økonomi, Jean Tirole, og diskuterte alle disse temaene i flere måneder. Tre rapporter fra en undergruppe av forfattere ble lagt frem og utgitt i slutten av juni.

Vi ferdigstilte rapporten om urettferdighet og økonomisk usikkerhet. Frankrike er et interessant tilfelle fordi landet er en av de få store økonomiene som ikke opplever en økning i generell urettferdighet, målt etter konvensjonelle indikatorer som Gini-indeksen. Likevel er det mange samfunnsøkonomiske forskjeller mellom ulike samfunnslag som ikke er utjevnet, mange regioner ligger etter i arbeidet med å skape nye jobber og økonomiske muligheter, ungdomsarbeidsledigheten er svært høy og den sosiale mobiliteten forblir lav. Holdningsundersøkelser viser høye nivåer av økonomisk usikkerhet, en sterk følelse av urettferdighet med hensyn til de eksisterende økonomiske ordningene og betydelig støtte til mer aktiv politikk fra myndighetenes side for å motarbeide denne tendensen.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/nNNANkinb