galbraith10_jayk7Getty Images_inflation jayk7/Getty Images

De diepere zorgen van de inflatiehaviken

AUSTIN – In een recent commentaar voor The Washington Post verklaarde de voormalige Amerikaanse minister van Financiën Lawrence H. Summers dat ʻde consumentenprijsindex in het eerste kwartaal van 2021 met 7,5 procent op jaarbasis is gestegen.ʼ Ik kon dit cijfer niet reproduceren van de CPI-U website van het Bureau of Labor Statistics, die een jaar-op-jaar stijging (april 2020-april 2021) van 4,2 procent laat zien, grotendeels gedreven door een scherpe opvering van 49,6 procent van de benzineprijzen na hun pandemische crash. Wanneer de voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing worden gelaten, komt het inflatiecijfer over het afgelopen jaar uit op slechts 3 procent.

Nog vreemder is de redenering van Summers om toekomstige inflatierisicoʼs te voorspellen:

ʻDe inflatiedruk neemt toe door de grotere vraag als gevolg van de ruim 2 biljoen dollar aan spaargeld die de Amerikanen tijdens de pandemie hebben opgebouwd, van de grootschalige obligatieaankopen door de Federal Reserve, van de prognoses van de Fed dat de rente tot 2024 vrijwel nul zal zijn, van de ongeveer 3 biljoen dollar aan fiscale stimuleringsmaatregelen van het Congres en van de stijgende aandelenkoersen en vastgoedprijzen.ʼ

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/XZk0atEnl