Jak „napravit“ globalizaci

Opakovaně píšu o problémech globalizace: o nespravedlivém režimu světového obchodu, který brzdí rozvoj; o nestabilním globálním finančním systému, jehož výsledkem jsou periodické krize opakovaně zatěžující chudé země neudržitelným dluhem; a také o režimu celosvětového duševního vlastnictví, který odepírá přístup k dostupným životně důležitým lékům, přestože AIDS pustoší rozvojový svět.

Stejně tak píšu o anomáliích globalizace: peníze by měly proudit z bohatých zemí do chudých, ale v posledních letech proudí směrem právě opačným. Bohatí totiž lépe snášejí rizika měnových a úrokových výkyvů, takže jsou to chudí, kdo nese na bedrech důsledky těchto fluktuací.

Na problémy spojené s globalizací poukazuji tak halasně a hlučně, že si z toho mnozí lidé vyvodili mylný závěr, že i já patřím k antiglobalizačnímu hnutí. Já se ovšem domnívám, že globalizace má obrovský potenciál – pokud je správně řízena.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/TxFyI9acs