gurria8_DIMITAR DILKOFFAFP via Getty Images_bulgariajobtraining Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images

Nieuwe bedrijfsmodellen voor een betere toekomst

MEXICO STAD – COVID-19 heeft de aandacht verscherpt voor vele uitdagingen waarmee de wereld al lang worstelt, zoals de toenemende ongelijkheid, onvoldoende toegang tot passende gezondheidszorg en onderwijs, en de klimaatverandering. Lang voor de pandemie waren mensen al begonnen met het stellen van moeilijke vragen over mondialisering en technologische vooruitgang. Ondanks alle welvaartschepping en de vermindering van de armoede in de wereld in de afgelopen decennia zijn economische kansen voor veel mensen, ongeacht hun capaciteiten, ongrijpbaar gebleven. De breuk in de samenleving die daarvan het gevolg is, vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid van bedrijven, burgers en economieën op de langere termijn.

Voor velen voelt de pandemie als een keerpunt in de mondiale beleidsvorming. Het is een zeldzame opening om groot te kunnen denken. De crisis biedt een kans om nieuwe grondslagen te leggen voor een duurzamere, veerkrachtigere en inclusievere economie. Maar hoe zou zoʼn economie – en een veerkrachtige samenleving – eruit moeten zien? Welke beginselen moeten als leidraad dienen voor de moeilijke keuzes die we moeten maken? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen meedoet?

Business for Inclusive Growth (B4IG), een strategisch partnerschap tussen de OESO en 35 grote mondiale bedrijven, is een van de belangrijkste initiatieven om de manier waarop zaken wordt gedaan, te veranderen. Opgericht in 2019 tijdens de top van de leiders van de G7, brengt het entiteiten uit de particuliere en de publieke sector samen om de ontwikkeling van meer inclusieve bedrijfsmodellen te ondersteunen, die op hun beurt de bouwstenen kunnen zijn van een duurzamer economisch model op de langere termijn.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/dqInimMnl