Pills on a US dollar bill

Megafondy pro výzkum léčiv

SEATTLE – Vydřidušské praktiky hrstky farmaceutických společností sice přitahují novinové titulky, avšak jeden znepokojivý aspekt celého příběhu zůstává nedoceněný. Motivem k přemrštěnému zvyšování cen stávajících léků včetně generik není jen necitlivá honba za ziskem, ale i hluboký skepticismus k ekonomické smysluplnosti vývoje nových léčiv. A tento skepticismus je oprávněný.

Tradiční modely financování vývoje léčiv selhávají. V USA a řadě dalších rozvinutých zemí raketově vzrostly průměrné náklady na uvedení nového léku na trh, přestože na některé nejziskovější léky v celém sektoru vypršely patenty. Rizikový kapitál se stáhl z firem podnikajících v raných fázích sektoru life sciences a velké farmaceutické firmy se potýkají se situací, kdy se na každý dolar vynaložený na výzkum a vývoj dostane na trh méně léků.

V průměru jen jedna z 10 000 sloučenin identifikovaných v rané fázi výzkumu jako potenciálně užitečné nakonec získá souhlas regulátorů. Schvalovací proces může trvat až 15 let a v případě neprůkaznosti se regulátoři přiklánějí na stranu bezpečnosti. Dokonce i mezi léčivy, která dospějí ke klinickým zkouškám na lidech, jen každé páté překoná závěrečnou překážku.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/JUTV95ics