V dresu lidských práv

PRAHA – Volbu Pekingu za pořadatele a hostitele Olympijských her 2008 provázely sliby čínské vlády, že dojde k viditelnému pokroku v úctě k lidským právům. Chápali jsme to jako podmínku, jejíž splnění bude Mezinárodní olympijský výbor vyžadovat. Právě tím letošní olympiáda mohla přispět k větší otevřenosti a respektu vůči mezinárodním normám lidských práv a svobod v hostitelské zemi.

Mají-li se naplnit slova Olympijské charty, prohlašující, že cílem olympismu je „zapojit sport do služby harmonického rozvoje člověka s cílem vytvořit mírovou společnost, která dbá o zachování lidské důstojnosti,“ je zapotřebí, aby všichni olympionici měli možnost dozvědět se o skutečné situaci v Číně a svobodně poukázat na porušování lidských práv, kdykoli a kdekoli to bude v souladu s jejich svědomím. Vyzýváme Mezinárodní olympijský výbor, aby to umožnil.

Je nám cizí výklad Olympijské charty, podle něhož jsou lidská práva politickým tématem, o kterém se na olympijských sportovištích nesmí hovořit. Lidská práva jsou univerzálním a nezcizitelným tématem, vetknutým do mezinárodních lidskoprávních listin, jež podepsala i Čína, a překračujícím jak mezinárodní, tak domácí politiku i všechny kultury, náboženství a civilizace.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/Mb677qrcs