dousteblazy4_MOHAMMED HUWAISAFPGetty_child malnutrition Mohammed Huwais/AFP/Getty Images

Seskupme zdroje a porazme podvýživu

PAŘÍŽ/LOMÉ – V mnoha rozvojových zemích se ženy pravidelně scházejí a přispívají ze svého výdělku do společného fondu. Z těchto mikropříspěvků pak mohou společně zaplatit školné, založit společnou firmu nebo koupit nejlepší dostupná semena na příští sezonu. Seskupování zdrojů má dopad na celou komunitu.

Tyto jednotlivé příspěvky jsou samozřejmě malé v porovnání s širšími úkoly zkvalitnit výživu a vytvořit pracovní místa, natožpak s dosažením sedmnácti cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů. Splnění SDG přijde na biliony dolarů a dosavadní finanční záruky zdaleka nedosahují požadovaného objemu. Solidarita v komunitě se proto musí stát nedílnou součástí globálního občanského hnutí přispívajícího k lidskému pokroku.

Rychlý růst digitálních platforem a platebních systémů naštěstí umožňuje replikovat mechanismus seskupování z komunitní na globální úroveň tak, aby pomáhal nejpotřebnějším. Komunitní seskupování zdrojů sice není nové, ale velké platební platformy jako WeChat, GoFundMe nebo M-Changa digitalizovaly solidaritu, a tím umožnily komunitám z celého světa spolupracovat při řešení problémů a reakcích na krize jednodušeji než kdykoliv dříve.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/StVOI1Ycs