rodrik204_ISHARA S. KODIKARAAFP via Getty Images_sri lanka debt ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images

Hvordan opprettholde veksten i utviklingsland med høy gjeld

CAMBRIDGE – Dette kan bli et svært hardt år for utviklingslandene ettersom stadig flere land blir rammet av gjeldskriser. Flere land er allerede ute av stand til å betjene gjelden (deriblant Libanon, Sri Lanka, Russland, Surinam og Zambia) og mange andre land trenger akutt gjeldslette for å avverge økonomisk kollaps og sterkt økende fattigdom.

Den rådende måten å håndtere gjeldskriser på er å forhandle fram komplekse pakker — forhandlinger som involverer skyldnerlandet, internasjonale finansinstitusjoner og andre eksterne kreditorer. Nasjonale aktører, deriblant hjemlige obligasjonseiere og fagforeninger, spiller også en rolle ettersom de må beskytte sine egne interesser.

Forhandlingsprosessen, som involverer mange parter, kan ta lang tid. Ofte er det betydelig nasjonal og global innsats for å forsøke å påvirke resultatet til egen fordel ved å skyve en større del av tapsbyrden over på andre, samtidig som situasjonen i skyldnerlandet forverres.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/E67ZbMAnb