Investment business Spencer Platt/Getty Images

Waarom belastingverlagingen voor de rijken niets oplossen

NEW YORK – De rechtse plutocraten van Amerika zijn het onderling wellicht oneens over de vraag welke rangorde ze aan de belangrijkste problemen van het land moeten toekennen, zoals aan de ongelijkheid, de trage groei, de lage productiviteit, de verslaving aan opiaten, de slechte scholen en de achteruitgaande infrastructuur. Toch is hun oplossing altijd dezelfde: lagere belastingen en deregulering, om beleggers van prikkels te voorzien en de economie te “bevrijden.” President Donald Trump rekent erop dat dit pakket Amerika “weer groot kan maken.”

Dat zal alleen niet gebeuren, want het is nog nooit gelukt. Toen president Ronald Reagan het in de jaren tachtig probeerde, beweerde hij dat de belastinginkomsten zouden gaan stijgen. In plaats daarvan vertraagde de groei echter, daalden de belastinginkomsten en hadden de werknemers het moeilijk. De grote winnaars, in relatieve termen althans, waren de bedrijven en de rijken, die profiteerden van de drastisch gereduceerde belastingtarieven.

Trump moet nog steeds met een specifiek belastingvoorstel komen. Anders dan bij de aanpak van zijn regering van de gezondheidszorgwetgeving zal een gebrek aan transparantie hem echter niet baten. Hoewel veel van de 32 miljoen mensen, die op grond van het huidige plan waarschijnlijk hun gezondheidszorgverzekering zullen kwijtraken, nog niet weten wat hun te wachten staat, geldt dat niet voor de bedrijven die door Trumps belastinghervormingen aan het kortste eind zullen trekken.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/26iYZWSnl