stiglitz289_SAUL LOEBAFP via Getty Images_bidenrescueplan Saul Loeb/AFP via Getty Images

Het inflatie-dwaalspoor

NEW YORK – Lichte stijgingen van het inflatiecijfer in de Verenigde Staten en Europa hebben de ongerustheid op de financiële markten aangewakkerd. Heeft de regering van de Amerikaanse president Joe Biden het risico gelopen de economie te oververhitten met haar reddingspakket van 1,9 biljoen dollar en haar plannen voor extra uitgaven om te investeren in infrastructuur, het scheppen van werkgelegenheid en het ondersteunen van Amerikaanse gezinnen?

Dergelijke zorgen zijn voorbarig, gezien de grote onzekerheid waarmee we nog steeds zijn omgeven. We hebben nog nooit een door een pandemie veroorzaakte inzinking meegemaakt, met een onevenredig steile recessie in de dienstensector, een ongekende toename van de ongelijkheid en stijgende spaarquotes. Niemand weet zelfs of en wanneer COVID-19 in de geavanceerde economieën zal worden bedwongen, laat staan wereldwijd. Terwijl we de risicoʼs afwegen, moeten we ook plannen maken voor alle onvoorziene omstandigheden. Naar mijn mening heeft de regering-Biden terecht besloten dat de risicoʼs van te weinig doen veel groter zijn dan de risicoʼs van te veel doen.

Bovendien is een groot deel van de huidige inflatiedruk het gevolg van knelpunten aan de aanbodzijde op korte termijn, die onvermijdelijk zijn wanneer een tijdelijk stilgelegde economie weer op gang wordt gebracht. We hebben geen tekort aan mondiale capaciteit om autoʼs of halfgeleiders te bouwen; maar wanneer alle nieuwe autoʼs halfgeleiders gebruiken en de vraag naar autoʼs in onzekerheid is gehuld (zoals tijdens de pandemie), zal de productie van halfgeleiders worden beperkt. Meer in het algemeen is het coördineren van alle productie-inputs in een complexe geïntegreerde wereldeconomie een enorm moeilijke taak, die wij gewoonlijk als vanzelfsprekend beschouwen omdat de dingen zo goed werken en de meeste aanpassingen ʻin de margeʼ gebeuren.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/AMwKXQ1nl