holder1_ Tom StoddartGetty Images_girl water Tom Stoddart/Getty Images

Klimatická agenda zaměřená na ženy

LONDÝN – Počínaje mediálně sledovanou plavbou dospívající aktivistky Grety Thunbergové na člunu s nulovými emisemi přes Atlantik na Valné shromáždění OSN do New Yorku a konče šířením klimatických protestů, svět si dnes naléhavěji než kdykoliv dříve uvědomuje klimatickou hrozbu. Toto zvýšené povědomí se však zatím nepřetavilo do společné akce vedoucích světových představitelů za účelem zmírnění klimatických změn, natožpak do cílené snahy ochránit nejzranitelnější skupiny – počínaje ženami a dívkami.

Fakta hovoří sama za sebe. U žen existuje vyšší pravděpodobnost než u mužů, že budou žít v chudobě, a vzhledem ke genderově předurčeným společenským rolím, které kopírují nerovnováhy ve společensko-ekonomickém postavení, jsou ženy a dívky obzvláště zranitelné vůči široké paletě klimatických důsledků, včetně zhoršeného přístupu k vodě, potravinám, přístřeší a životně důležitým službám.

Není žádným překvapením, že 80% lidí vysídlených v důsledku klimatických změn představují ženy. Navíc je u žen pravděpodobnější než u mužů, že budou kvůli klimatickým katastrofám trpět zvýšenou pracovní zátěží a ztrátou příjmu. V Jižním Súdánu – jedné z nejrychleji se oteplujících zemí světa – donutily sucha a záplavy dívky a ženy chodit pro dříví a pro vodu dále než předtím, což je časově náročná a potenciálně nebezpečná změna.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/3y45hvJcs