farmer hands phone Godong/Universal Images Group via Getty Images

We moeten de digitale revolutie benutten voor duurzame ontwikkeling

JOHANNESBURG/NEW YORK – Financiële digitalisering – de dankzij de digitale revolutie op gang gebrachte structurele transformatie van het hele financiële ecosysteem – kan de mondiale inspanningen katalyseren om de duurzame ontwikkeling te financieren. Volgens het McKinsey Global Institute kan het uitgebreide gebruik van financiële technologie (fintech) de groei in de ontwikkelingslanden in 2025 $3,7 bln hoger doen uitkomen, vooral dankzij de toegenomen productiviteitswinsten en de bredere financiële insluiting.

Maar als de beloften van de digitalisering vervuld moeten worden, zal de wereld de financierings- en investeringsstrategieën nauwer moeten doen aansluiten bij duurzame ontwikkelingsresultaten. Vorige maand heeft secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties een task force op het gebied van de digitale financiering bijeengeroepen om dit ingewikkelde probleem aan te pakken. Wij zijn vereerd dat we als duo-voorzitters mogen aantreden voor deze mondiale inspanning.

Om voor de hand liggende redenen is financiering de sleutel tot het verwezenlijken van de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, kortweg SDGs) en de emissiedoeleinden die in het Parijse klimaatakkoord van 2015 zijn geformuleerd. Maar hoewel de mondiale besparingen ruimschoots volstaan om de transitie naar duurzame ontwikkeling te financieren, is het mondiale financiële systeem er tot nu toe niet in geslaagd aanbod en vraag effectief op elkaar af te stemmen. Het bescheiden succes dat sommige landen hebben behaald met het financieren van duurzame ontwikkeling is niet overeenkomstig de behoeften geweest.

https://prosyn.org/uZJDGrAnl