rostowski22_ ALEXANDER NEMENOVAFP via Getty Images_war in ukraine ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

Hvorfor Putin ønsker å ødelegge Ukraina

WIEN – Putins krig mot Ukraina er så brutal nettopp fordi han mener russere og ukrainere er ett folk. For å forstå hvorfor han besluttet seg for å invadere Ukraina, bør vi lytte til hans egen forklaring — og vi bør lytte enda mer oppmerksomt når argumentasjonen virker så absurd.

To av argumentene han fremsetter for å rettferdiggjøre invasjonen, er spesielt påfallende. Det første — at Ukraina er «anti-Russland» — er virkelig underlig. Det andre — at «russere og ukrainere er ett folk» — virker uforenlig med det første og gir ikke så mye mening med tanke på russernes morderiske fremferd i Ukraina.

Men i politikken er det gjerne det absurde som er mest avslørende. Begge uttalelser har dype historiske røtter og en psykologisk logikk som forbinder og forklarer dem. Historien dreier seg om Moskva-fyrstenes fremgang — de fremste fyrstene i middelalderens «Rus» — som etter hvert fikk herredømme over området.

https://prosyn.org/4E4bIr1nb