kabubomariara2_Gerald AndersonAnadolu Agency via Getty Images_motherkenya Gerald Anderson/Anadolu Agency via Getty Images

De welvaart van Afrika hangt af van het bereiken van gendergelijkheid

NAIROBI – Ondanks de vooruitgang die de afgelopen eeuw is geboekt op het gebied van gendergelijkheid, blijven vrouwen wereldwijd nog steeds achter bij mannen wat betreft salaris en arbeidskwaliteit. De wereldwijde arbeidsparticipatie van vrouwen is slechts 53 procent, tegen tachtig procent voor mannen. Dit is niet te wijten aan een gebrek aan wil of inspanning. Verplichtingen met betrekking tot kinderopvang, gelimiteerde toegang tot onderwijs en slechte maatregelen op het gebied van werkplek en openbare veiligheid beperken vaak het vermogen van vrouwen om ‘fatsoenlijk’ werk te krijgen.

Daarom streven de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties naar ‘volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen’ tegen 2030 (SDG 8). Maar dit doel kan niet worden bereikt zolang Afrikaanse vrouwen te maken hebben met aanzienlijke belemmeringen op het gebied van gelijke beloning en kansen op werk.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) betekent ‘fatsoenlijk’ werk een eerlijk loon, een veilige en gezonde werkomgeving, werkzekerheid, en gelijke kansen en behandeling. Hoewel diverse Afrikaanse landen inspanningen hebben geleverd om de toegang van vrouwen tot fatsoenlijk werk te verbeteren, onderstreept recent onderzoek van het Partnership for Economic Policy (PEP) de uitdagingen waar beleidsmakers voor staan.

https://prosyn.org/sNNvfzcnl