rodrik223_Getty Images_ride sharing Getty Images

Økonomisk utvikling basert på tjenesteproduksjon

BERLIN – Framtiden for utviklingsland ligger i tjenesteproduksjon. Dette kan høres merkelig ut med tanke på at industrialisering har vært den tradisjonelle veien til vekst og velstand, en vei som alle dagens rike økonomier har fulgt. Det samme gjelder nyere suksesshistorier som Sør-Korea, Taiwan og Kina. Og industriproduksjonen virker enda viktigere nå med tanke på at næringspolitiske virkemidler for å gjenopplive industrien er på moten igjen i USA og Europa.

https://prosyn.org/hfCotPOnb