afriedman18_FABRICE COFFRINIAFP via Getty Images_worldeconomicforumlogo Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images

Nová výzva z Davosu

DAVOS – Výroční schůzka Světového ekonomického fóra, která je jeho vlajkovou lodí, se letos zaměří na to jak budovat soudržnější a udržitelnější svět. Jako vždy je téma časové, ale také trochu abstraktní. Abychom mu pomohli dát konkrétní podobu, máme několik návrhů jak posunout převažující ekonomický model na lepší cestu a lépe soustředit diskusi.

Zaprvé, je načase přepracovat daňový zákoník USA s cílem snížit strukturální nerovnost v bohatství. Za tím účelem by se Amerika měla zbavit legislativní mezery přenesených podílů. Ustanovení, které bylo původně zamýšleno jako podpora dlouhodobých investic, se stalo obřím daňovým osvobozením pro finančníky pracující ve fondech soukromého kapitálu a hedžových fondech. Zákon o snížení daní a pracovních místech z roku 2017 na toto pravidlo vstřícné k finančníkům sice uvalil určitá omezení, ale stále zůstává v platnosti.

Obdobně by se Amerika měla zbavit legislativní mezery „zvýšené pořizovací hodnoty“, která se stala klíčovým způsobem, jímž se bohatí vyhýbají dani, když své bohatství odkazují dědicům. Umožňuje tak movitým vytvářet dynastie, čímž podráží údajnou oddanost Ameriky meritokracii.

https://prosyn.org/jSudazQcs