reichlin31_FREDERICK FLORINAFP via Getty Images_christinelagarde Frederick Florin/AFP via Getty Images

Europas pengepolitiske felle

LONDON – Inflasjonen er raskt på vei ned i USA og eurosonen etter at den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) og den europeiske sentralbanken (ESB) har satt opp renten en rekke ganger i løpet av relativt kort tid. Men de pengepolitiske myndighetene på begge sider av Atlanteren har gjort det klart at de ikke er ferdige med å sette opp renten. Er de i ferd med å gå for langt?

Kjerneinflasjonen, som fremdeles ligger rundt 5 % i USA og eurosonen, er fortsatt en stor kilde til bekymring. (Kjerneinflasjon er et mål på inflasjon der man ser bort fra priser på mat og energi.) Gitt dagens arbeidsmarked, som fortsatt viser seg å være robust, frykter de pengepolitiske myndighetene at en høy kjerneinflasjon kan føre til en lønns- og prisspiral og at folks forventninger til framtidig inflasjon vil endre seg. Som vi lærte på 1970-tallet, kan dette gjøre det svært vanskelig – og kostbart – å få kontroll over inflasjonen. Og sentralbanker kan igjen stå i fare for å miste sin troverdighet.

Gitt disse omstendighetene, virker det som om de pengepolitiske beslutningstakerne har konkludert med at faren ved å gjøre for lite rett og slett er for høy; det er bedre å stramme inn for mye enn for lite. Den europeiske sentralbanken (ESB) har gitt uttrykk for dette synet i klare ordelag. Men ESB må ikke undervurdere faren for å ta feil – både med tanke på økonomien i eurosonen og sitt eget omdømme. Og det er fullt mulig at ESB tar feil.

https://prosyn.org/2U6rrNlnb