mazzucato45_AIZAR RALDESAFP via Getty Images_bolivia lithium AIZAR RALDES/AFP via Getty Images

Nye samfunnsoppdrag for Latin-America

SANTIAGO – Krigen i Ukraina og den globale levekårskrisen har rammet Latin-Amerika og Karibia hardt. Den økonomiske veksten i denne regionen hentet seg inn igjen på imponerende vis fra koronapandemien og nådde i snitt 6,8 % i 2021, men har i år falt til kun 1,8 %, noe som vil gå hardt utover de mest sårbare i samfunnet. Andelen fattige vil øke med 0,9 prosentpoeng (siden 2021) og vil i år komme opp i 33 %. Og andelen ekstremt fattige vil øke med 0,7 prosentpoeng til 14,5 % i 2022.

Men mange land har likevel en mulighet til å stake ut en ny kurs for den økonomiske politikken. Og selv om ingen land i regionen er like, står de overfor relativt like strukturelle utfordringer: lav produktivitet, et begrenset finanspolitisk handlingsrom, en for dårlig fungerende offentlig sektor og en økonomi som er for avhengig av naturressurser.

Dersom disse landenes myndigheter skal klare å håndtere de strukturelle utfordringene på en god måte, bør de satse på en mer progressiv form for styring med klare økonomiske målsettinger som å skape jobber, øke produktiviteten, redusere fattigdommen, tette igjen det digitale gapet og framskynde det grønne energiskiftet.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/IbUQlK9nb