buruma211_VANO SHLAMOVAFP via Getty Image_navalny Vano Shlamov/AFP via Getty Images

Aleksej Navalnyj døde ikke forgjeves

NEW YORK – 17. Januar 2021 satte den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj seg på et fly til Moskva fra Berlin. Han hadde blitt behandlet i Tyskland etter å ha blitt forgiftet med nervegiften novitsjok i Russland. Navalnyj sa han var glad for å dra hjem. Men han visste hvilken risiko det ville innebære: en lang fengselsstraff, tortur og i verste fall døden.

Navalnyj, som mistet livet 16. februar i en arktisk straffeleir, sto overfor et dilemma som alle politiske dissidenter må forholde seg til: leve i eksil og gradvis bli glemt eller konfrontere et undertrykkende regime og risikere å ende opp som martyr. Uansett hva man velger, er sannsynligheten for å overvinne regimet man kjemper mot, omtrent lik null.

Selv de som ikke aktivt trosser undertrykkende regimer, står overfor et lignende dilemma. Dette gjelder spesielt de som er ressurssterke nok til å flykte. Valget står mellom å bygge et nytt liv i utlandet, der man ikke nødvendigvis blir tatt imot med åpne armer, eller bli i hjemlandet og leve under et moralsk fordervende diktatur. Den bitre pillen blir ofte sukret av regimer som rikelig belønner konformitet – og knuser de få som nekter å innordne seg.

https://prosyn.org/ewSK6y3nb