bradley1_Getty Images Getty Images

Jsme na prahu nové éry?

SYDNEY – Jsou dekády, během nichž se odehrají změny hodné jednoho roku, a jsou roky, během nichž se odehrají změny hodné dekády. Poslední tři roky – poznamenané pandemií covidu-19, ruskou invazí na Ukrajinu a plně rozvinutou krizí životních nákladů, to vše na pozadí zvýšených geopolitických pnutí – rozhodně vyvolává dojem toho druhého. Člověk vskutku silně pociťuje podobnost s roky kolem ropného šoku na počátku 70. let, po němž trvalo zhruba 20 let, než se vrátila stabilita. Dokážeme tentokrát sepsat nový narativ pokroku rychleji?

Přes shluky náročných událostí jsme procházeli už dřív. Tři, které vyčnívají, jsou bezprostřední období po druhé světové válce (1944-46), ropná krize let 1971-73 a rozpad sovětského impéria (1989-92). Podobně jako zemětřesení, každá z nich změnila globální krajinu náhlým uvolněním mocných, hluboko uložených sil, které se nahromadily kolem zlomové linie. Každá také změnila pravidla, jimiž se řídí stěžejní prvky našeho světa, takže otevřela novou éru. Přes to vše ale šel pokrok dál.

Jsme tedy na prahu nové éry?Aby odpověděla na tuto otázku, nová studie od McKinsey Global Institute zkoumá pět významných dimenzí dnešního světa: globální řád (instituce, rámce a pravidla utvářející mezinárodní záležitosti), technologie (platformy a aplikované vědy umožňující rozvoj a inovace), demografii (významné trendy a socioekonomické kontury napříč populacemi), zdroje a energii (systémy pro přepravu a přeměnu energie a materiálů k použití) a kapitalizaci (hybné síly globální nabídky a poptávky a celkové trajektorie financí a bohatství).

https://prosyn.org/KeSaEC3cs