gotmark1_Sen Li_Getty Images_hongkong Sen Li/Getty Images

De wereld en de VN moeten de bevolkingsgroei terugdringen

GOTHENBURG/LONDEN – Op 24 en 25 september zullen de wereldleiders bijeenkomen bij de Verenigde Naties in New York om de vooruitgang te beoordelen op weg naar de 2030 Agenda en zijn 17 Sustainable Development Goals (SDGs, Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen). De SDGs, die ten doel hebben “een einde te maken aan de armoede, de planeet te beschermen, en voorspoed voor allen te verzekeren,” zijn prijzenswaardig, en vatten het soort wereld samen die velen van ons in 2030 willen zien. Maar als deze visie enige kans van slagen wil hebben, moeten overheden daar nu een achttiende doel aan toevoegen: “Temper de bevolkingsgroei.”

De problemen waar de mensheid vandaag de dag voor staat vloeien grotendeels voort uit overconsumptie en overbevolking. Maar beleidsmakers slagen er vaak niet in deze twee factoren samen te beoordelen, en negeren meestal de bevolkingsgroei in het bijzonder.

De algehele menselijke impact op het mondiale klimaat is het product van de bevolkingsomvang en de gemiddelde consumptie per hoofd van de bevolking. Het Intergovernmental Panel on Climate Change van de VN heeft geconcludeerd dat bevolkingsgroei en economische (consumptie)groei de twee voornaamste oorzaken van de opwarming van de aarde zijn. De consumptie van grondstoffen per hoofd van de bevolking en de broeikasgasemissies zijn het hoogst in de ontwikkelde economieën, terwijl de snelle bevolkingsgroei in de ontwikkelingslanden bijdraagt aan het verlies van bossen en biodiversiteit.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/0Fg0GuVnl