neuding5PAUL WENNERHOLMTT News AgencyAFP via Getty Images_marin andersson PAUL WENNERHOLM/TT News Agency/AFP via Getty Images

Slutten på nordisk nøytralitet

STOCKHOLM – Gjennom den kalde krigen var «alliansefri i fredstid, nøytral i krigstid» mer enn bare Sveriges sikkerhetsdoktrine. Denne doktrinen bidro også til å forme det svenske selvbildet og selve den nasjonale identiteten. Men Russlands invasjon av Ukraina kan snart snu opp ned på landets tradisjonelle alliansefrie holdning. Krigen vil sannsynlig føre til at Sverige (og Finland) sender inn søknad om NATO-medlemskap.

https://prosyn.org/STchEmdnb