kuleba1_DIMITAR DILKOFFAFP via Getty Images_ukrainewar Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images

Ukrainas seier er avgjørende for Europa og resten av verden

KYIV – Da flere hundre tusen russiske soldater marsjerte inn i Ukraina, 24. februar 2022, markerte det starten på et stort geopolitisk jordskjelv. Dette er den største angrepskrigen på det europeiske kontinentet siden andre verdenskrig – en krig preget av omfattende overgrep og grusomme handlinger. I to år har europeere måttet leve med denne skremmende realiteten.

Russlands handlinger er et klassisk eksempel på den formen for imperialistisk og kolonialistisk aggresjon som fant sted på 1800-tallet. Ukraina blir utsatt for de samme forferdelige lidelsene mange andre land har måttet utstå i fortiden. For Russland har aldri denne krigen dreid seg om ukrainsk nøytralitet, NATO-utvidelse, beskyttelse av den russisktalende befolkningen eller andre fabrikkerte påskudd for å gå til krig.

Russlands president Vladimir Putin har gjentatte ganger hevdet at Ukraina ikke eksisterer som nasjon og at ukrainsk identitet er en kunstig identitet. Krigen dreier seg kun om å utslette en selvstendig stat, å erobre land og gjenopprette herredømmet over et folk som har besluttet å ta skjebnen i egne hender. Russlands imperialistiske ambisjoner er utvilsomt noe som er gjenkjennelig for mange land rundt om i verden som tidligere har vært undertrykt og underlagt kolonistyre.

https://prosyn.org/Z6jVevInb