vbadre1_ DeAgostiniGetty Images_icarusbruegel DeAgostini/Getty Images

Forretningslærdom fra Ikaros' fall

PARIS – For en bedrift er det å balansere samfunnsansvar med daglig drift en formidabel oppgave. Bedriftenes samfunnsansvar (CSR) innebærer en langsiktig visjon om hvordan bedrifter kan bidra til en bedre samfunnsutvikling som kommer alle til gode. For å forstå denne dynamikken, og utfordringene den medfører, gjør vi klokt i å kvitte oss med regnearkene. Vi bør heller søke innsikt i et flamsk renessanse-mesterverk fra 1500-tallet: Landskap med Ikaros' fall, tilskrevet Pieter Brueghel den eldre. Sett fra riktig perspektiv gir Brueghels fremstilling av den antikke greske myten om Daidalos og sønnen Ikaros unike innsikter i markedsøkonomiens eksesser, så vel som nylige forsøk på å temme dem.

https://prosyn.org/kSbu60unb