pistor30_Justin SullivanGetty Images_sam altman Justin Sullivan/Getty Images

Bij AI wint het kapitaal opnieuw

NEW YORK – Het kapitaal, dat al lange tijd aan de winnende hand is, heeft zojuist nóg een grote overwinning behaald in een conflict over de ethiek van kunstmatige intelligentie. In het drama rond het plotselinge ontslag en de hernieuwde aanstelling van OpenAI-CEO Sam Altman, is een non-profit bedrijf met een missie om AI-veiligheid boven winst te stellen er op spectaculaire wijze niet in geslaagd zijn nakomelingen met winstoogmerk aan de leiband te houden.

OpenAI, Inc. werd in 2015 opgericht met als doel ervoor te zorgen dat kunstmatige algemene intelligentie (AGI) – autonome systemen die mensen in alle of de meeste taken kunnen overtreffen – niet oncontroleerbaar wordt, als en wanneer dat stadium ooit zou worden bereikt. Het potentieel van AGI roept hetzelfde dilemma op dat Mary Shelley introduceerde in Frankenstein. Onze creatie zou ons kunnen vernietigen, maar wie kan iemand tegenhouden die de roem, macht en rijkdom wil najagen die ‘succes’ zou opleveren? De Altman-saga biedt één antwoord: we kunnen er niet op rekenen dat ethische regels, bestuursstructuren van bedrijven of zelfs principiële bestuursleden ons zullen beschermen. Het is hun verdienste dat ze het geprobeerd hebben, maar het was niet genoeg.

Oorspronkelijk probeerde OpenAI, Inc. via donaties genoeg geld in te zamelen om te kunnen concurreren in een zich snel ontwikkelend en zeer competitief domein. Maar met slechts 130 miljoen dollar, gegenereerd in drie jaar, bleef het ver achter bij het doel van 1 miljard dollar. Het zou zich tot privékapitaal moeten wenden, terwijl het probeerde zijn oorspronkelijke missie te behouden binnen een uitgebreide bestuursstructuur.

https://prosyn.org/0nZKLWknl