rodrik201_Craig F. WalkerThe Boston Globe via Getty Images_nursing home Craig F. Walker/The Boston Globe via Getty Images

Hvorfor vi også trenger en næringspolitikk for tjenestesektoren

CAMBRIDGE – Gode jobber er i dag en viktig politisk prioritering i hele verden. Både i avanserte økonomier og utviklingsland vektlegges behovet for tilgangen på gode jobber — arbeidsplasser som kan gi god lønn, jobbsikkerhet og karrieremuligheter. Globalisering og teknologiske endringer har vist klart og tydelig at vi ikke bare kan overlate denne oppgaven til markedet.

https://prosyn.org/o0Cs5lynb