ilango1_Getty Images_esg Getty Images

De toekomst van ESG in kaart brengen tijdens COP28

DUBAI – Uit de enorme hoeveelheid informatie over de klimaatverandering wordt steeds duidelijker dat het bevorderen van doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) een essentieel onderdeel is van elke langetermijnoplossing voor de crisis. Hoewel het losjes gedefinieerde concept nog steeds een werk in uitvoering is, biedt de komende conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP28) in Dubai een kans voor leiders uit het bedrijfsleven en beleidsmakers om het eens te worden over hoe ESG het beste kan bijdragen aan het bereiken van netto-nul-emissies in 2050.

Gezonde ESG-strategieën die zich richten op robuuste normen, duidelijke meetmethoden en strikte nalevingsprocedures kunnen het besluitvormingsproces voor investeringen van bedrijven in alle sectoren verbeteren. Dit maakt het vervolgens makkelijker voor bedrijven om financiering met vreemd en eigen vermogen aan te trekken, terwijl het ook reputatierendement oplevert.

ESG biedt niet alleen substantiële voordelen, het is ook een zakelijke noodzaak geworden. Nu de wereldwijde race om netto-nul-emissies te bereiken steeds intensiever wordt, moeten bedrijven die nieuwe allianties en partnerschappen willen aangaan hun ESG-strategie kunnen schetsen en, cruciaal, kunnen uitleggen hoe ze van plan zijn deze uit te voeren. Dit maakt het nog belangrijker om tijdens COP28 een samenhangende, rechtvaardige en transparante benadering van ESG te ontwikkelen en te zorgen voor de buy-in van een breed scala aan belanghebbenden.

ESG heeft in het Midden-Oosten in de aanloop naar COP28 aanzienlijk aan kracht gewonnen: bijna twee derde van de regionale organisaties die eerder dit jaar door PricewaterhouseCoopers (PwC) werden ondervraagd, meldden dat ze de afgelopen twaalf maanden een formele ESG-strategie hadden aangenomen. Dit zou nog maar een paar jaar geleden ondenkbaar zijn geweest, toen slechts weinigen in de regio het concept serieus namen. En de trend lijkt zich voort te zetten, aangezien 66 procent van de respondenten wil dat hun CEO en raad van bestuur meer tijd besteden aan ESG-gerelateerde kwesties.

Bovendien onderstreept het feit dat veertig procent van de respondenten hoopt dat COP28 ertoe zal leiden dat overheden de ESG-infrastructuur verbeteren en stimulansen bieden voor groene groei, het belang van de klimaattop. Gelukkig lopen de Verenigde Arabische Emiraten al voorop bij de hervormingsinspanningen, door het bewustzijn te vergroten van hoe een ESG-raamwerk de weg kan banen naar een netto-nuleconomie. Wat het milieu betreft, hebben de VAE plannen aangekondigd om de komende zeven jaar 54 miljard dollar te investeren in hernieuwbare energie en hebben ze 4,5 miljard dollar toegezegd om klimaatprojecten in Afrika te financieren. Het mobiliseren van deze enorme bedragen in de aanloop naar COP28, evenals het ondernemen van belangrijke initiatieven ter ondersteuning van sociale en bestuurlijke investeringen, laat zien dat de VAE zich inzetten voor ESG tijdens de top en daarna.

Banken moeten ook hun steentje bijdragen, wat betekent dat ze het bewustzijn moeten vergroten van de centrale rol die ESG speelt in duurzame financiering en dat ze ervoor moeten zorgen dat er voldoende groene financiële producten zijn – waaronder Sharia-conforme instrumenten – om aan de toenemende vraag van klanten te kunnen voldoen. Ze moeten ook de ESG-rapportagemetrieken verbeteren om de interne en sectorbrede gegevensverzameling te stroomlijnen. Hoewel dergelijke veranderingen tijd kosten, kan een meer onmiddellijke oplossing bestaan uit het verbeteren van de interne training om medewerkers te helpen ESG-factoren beter te integreren in beleggingsbeslissingen en de algehele strategie van de bank.

Subscribe to PS Digital
PS_Digital_1333x1000_Intro-Offer1

Subscribe to PS Digital

Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.

Subscribe Now

Een betekenisvolle verschuiving in middelenbeheer is al gaande. Momenteel heeft 27 procent van de bedrijven in het Midden-Oosten die deelnamen aan de PwC-enquête een chief sustainability officer, en bijna de helft van die personen is primair verantwoordelijk voor ESG. Daarnaast zegt dit jaar slechts 20 procent van de respondenten dat de CEO de algehele controle heeft over ESG, tegenover ongeveer 55 procent vorig jaar. Bedrijfsleiders in de hele regio hechten duidelijk meer belang aan deze principes.

Terwijl grote bedrijven het makkelijker zullen vinden om zich een weg te banen door het steeds complexere raamwerk van groene financiering, zullen kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) meer ondersteuning nodig hebben en mogen ze geen bijzaak zijn – vooral in de economie van de VAE. Volgens overheidsgegevens die medio 2022 zijn gepubliceerd, telt het land 557.000 kmo’s, die goed zijn voor 63,5 procent van het bbp buiten de oliesector, en dat aantal zou tegen 2030 kunnen groeien tot een miljoen. Als ESG succesvol wil zijn, moet het een belangrijk onderdeel worden van het zakendoen voor bedrijven van alle groottes.

De opwarming van de aarde vormt een existentiële bedreiging, maar de omvang van de uitdaging heeft geleid tot een ongekende dynamiek: regeringen en leiders uit het bedrijfsleven omarmen nieuwe kaders en radicale maatregelen om te zorgen voor snelle en significante vooruitgang op het gebied van klimaatmaatregelen. COP28 in Dubai zal dit proces alleen maar versnellen, vooral als het gaat om het bereiken van consensus over ESG-implementatie. Snelheid is essentieel, want hoe sneller bedrijven ESG in hun investeringsbeslissingen opnemen, des te beter ze het zullen doen – zowel economisch als ecologisch – op weg naar netto-nul-emissies.

Vertaling: Menno Grootveld

https://prosyn.org/LBF5Jygnl