gorodnichenko9_Metin AktasAnadolu Agency via Getty Images_destroyed russian tanks Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images

Russisk revansjisme må slås tilbake i Ukraina

BERKELEY/KYIV – Tidligere denne måneden advarteBiden-administrasjonen Kongressen om at USA har gått «tom for penger» og at «tiden er i ferd med å renne ut» for å sende hjelp og våpen til Ukraina. Dette og advarselen nå nylig fra Ukrainas topp-general, Valery Zaluschnyj, om at «før eller senere vil vi finne ut at vi rett og slett ikke har nok folk til å kjempe» har blitt tolket av enkelte kommentatorer som et tegn på et nært forestående nederlag for Ukraina og et akutt behov for å forhandle med Russland.

Men denne fortolkningen minner om da flere tok til orde for å la Storbritannia i stikken under andre verdenskrig og, mer nylig, den fåfengte «ikke-eskalerings»-linjen til de vestlige landene etter Russlands invasjon av Georgia i 2008.

Tallene forteller en annen historie. Tabell 1 skisserer hva ukrainerne har klart å oppnåmed ressursene de har hatt tilgang på. Selv om disse tallene er basert på åpne kilder som Oryx og sannsynligvis er upresise, støttes hvert datapunkt av bilde- og videobevis. Selv med dette ufullstendige datasettet, viser figur 1 tydelig at den ukrainske hæren har vært langt mer effektiv i å nøytralisere russisk utstyr enn Russland har vært til å ødelegge ukrainske våpen og forsyninger. Dessuten har Ukraina klart å ta tilbake omtrent halvparten av territoriet som var under russisk kontroll sommeren 2022.

https://prosyn.org/3c8BPi4nb