sirleaf7_ ZOOM DOSSOAFP via Getty Images_nurse liberia ZOOM DOSSO/AFP via Getty Images

We moeten de volksgezondheidsprogramma's in Afrika versterken

MONROVIA/ADDIS ABABA – In 2017 beloofden de staatshoofden van de Afrikaanse Unie (AU) om twee miljoen gemeenschapsgezondheidswerkers (CHW’s) in te zetten, als erkenning van hun rol in het bevorderen van gezondheid voor iedereen. Nu we zeven jaar verder zijn en de Afrikaanse leiders zich voorbereiden op een bijeenkomst in Addis Abeba, moeten we stilstaan bij onze vooruitgang. Tegen 2030 zal Afrika te maken hebben met een tekort van zes miljoen gezondheidswerkers, waardoor CHW’s een belangrijk onderdeel en een snelle oplossing zijn om de gezondheidsbehoeften van het continent te overbruggen. Het ontwikkelen van veerkrachtige programma’s voor gemeenschapsgezondheidswerkers in heel Afrika is nog nooit zo urgent geweest.

We hebben gezien hoe ziekte-uitbraken een land in de duisternis kunnen storten – en hoe de kracht van CHW’s kan helpen om het land weer in het licht te krijgen. Zoals de ervaring in Liberia heeft aangetoond, hebben CHW’s voldoende middelen en financiële steun nodig om effectief te kunnen zijn. Aan het begin van het afgelopen decennium werden de inspanningen van Liberia om eerstelijnsgezondheidszorg aan te bieden in afgelegen gebieden geconfronteerd met grote uitdagingen. Er was een tekort aan gezondheidswerkers en waar CHW’s werden ingezet, werden ze onderbetaald en beschikten ze niet over de benodigde apparatuur of opleiding om de essentiële zorg te verlenen die zo hard nodig was. Als gevolg hiervan hadden verschillende gezondheidsinitiatieven die parallel werden uitgevoerd door de overheid en andere belanghebbenden geen significante impact op patiënten – een veelvoorkomend probleem in veel Afrikaanse landen.

In 2016 lanceerde de Liberiaanse regering het National Community Health Assistant Program om deze problemen aan te pakken en de lessen toe te passen die zijn geleerd van de ebola-uitbraak die in 2014 begon. Met goed toezicht, adequate salarissen en voldoende voorraden om elk huishouden in hun gemeenschap te bereiken, werden CHW’s in staat gesteld om gestandaardiseerde, geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg te bieden. De resultaten spreken voor zich. De vierduizend CHW’s in Liberia leveren nu bijna vijftig procent van alle gerapporteerde malariabehandelingen voor kinderen jonger dan vijf jaar en bieden consequent toegang tot gezondheidsdiensten, zelfs tijdens de COVID-19 pandemie.

https://prosyn.org/8Rt0aKHnl