muggah9_GettyImages_climate data Getty Images

Města a nedostatek klimatických dat

RIO DE JANEIRO – V době, kdy městům v nadcházejících letech hrozí katastrofální klimatické tlaky a šoky, by se dalo očekávat, že budou usilovně zavádět strategie jejich zmírňování a adaptace na ně. Přesto si většina obyvatel měst jen matně uvědomuje rizika, protože starostové, primátoři a městské rady neshromažďují či neanalyzují správné druhy informací.

V situaci, kdy stále větší počet vlád přijímá strategie snižování emisí skleníkových plynů (GHG), potřebují města všude na světě zkvalitnit shromažďování a interpretaci klimatických dat. Více než 11 000 velkých měst už se připojilo ke globální úmluvě za boj s klimatickými změnami a řízení přechodu na čistou energii, přičemž mnohá z nich si kladou za cíl dosáhnout čistých nulových emisí dříve, než se to podaří na úrovni jejich státu. Prakticky všechna města však dodnes postrádají základní nástroje pro měření pokroku.

Odstranění tohoto nedostatku je naléhavé, protože klimatické změny už dnes narušují města po celém světě. Téměř na všech kontinentech jsou města sužována vlnami veder, požáry, tajfuny či hurikány. Pobřežní města se ocitají pod náporem silných záplav souvisejících se vzestupem mořské hladiny. A některá megaměsta a jejich rozšiřující se periferie jsou předmětem úplného přehodnocování plánů, jak je tomu například v případě indonéského plánu přesunout hlavní město země do roku 2024 z Jakarty na Borneo za cenu 34 miliard dolarů.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/IVz3fPkcs