fratzscher16_Uli Deckpicture alliance via Getty Images_germanfederalconstitutionalcourt Uli Deck/picture alliance via Getty Images

Německý ústavní soud je třeba vzít vážně

BERLÍN – Rozsudek německého ústavního soudu (BVerfG) v neprospěch programu nákupu aktiv realizovaného Evropskou centrální bankou ještě před pandemií ohromil tvůrce politik a další pozorovatele za hranicemi Německa. Mnozí budou v pokušení rozsudek buď úplně ignorovat, anebo vyostřit právní bitvu s BVerfG. Oba přístupy by ale byly kontraproduktivní. Situace nabádá k upřímné debatě o mandátu ECB a stávajících evropských smlouvách.

Konkrétně BVerfG obvinil ECB, že neprovedením řádného „vyhodnocení proporcionality“ u svého programu nákupů aktiv veřejného sektoru (PSPP) porušila Smlouvu o fungování Evropské unie. Soud považuje PSPP za víc než jen nástroj měnové politiky. Jedná se o širší ekonomickou politiku, která způsobila nepřiměřené náklady drobným střadatelům, daňovým poplatníkům a jednotlivým odvětvím. S ohledem na to je BVerfG přesvědčen, že ECB došla na hranici poskytování zakázaného měnového financování vládám členských států, případně ji snad překročila.

Není to sice poprvé, co BVerfG jde po ECB, ale nejnovější rozsudek rozhodně představuje vyhrocení střetu. Za absence hodnocení proporcionality ze strany ECB bude zakázáno Bundesbance se PSPP účastnit, což by mohlo mít dalekosáhlé důsledky pro evropskou hospodářskou a měnovou unii.

https://prosyn.org/HFUkMd9cs