muganda1_SIMON MAINAAFP via Getty Images_vaccines SIMON MAINA/AFP via Getty Images

Investeringer i global vaksinerettferdighet er en erkjennelse av vår felles skjebne

NAIROBI – Den enestående globale innsatsen for å utvikle trygge og effektive covid-19-vaksiner på rekordtid understreker hvor viktige vaksiner er for å føre oss nærmere våre kjære og en velstående rettferdig verden der alle har mulighet til å nå sitt fulle potensial. Vaksiner er blant den moderne medisinens viktigste nyvinninger og gjør det mulig for milliarder av mennesker å leve friske liv. Men hvis vi skal klare å stanse utbrudd av sykdommer som kan forebygges med vaksine – ikke bare covid-19 – må vi ta vi bruk vaksinasjonskampanjer for å få mange nok til å vaksinere seg.

Ta for eksempel polio. Nedstengingen av skoler for å beskytte barn mot covid-19-utbrudd kunne kanskje virke som noe nytt, men et polioutbrudd i USA i 1937 ga inspirasjon til skoleradioprogrammer – en tidlig nyvinning innenfor fjernundervisning. På den tiden trodde man at polio bare rammet industrialiserte land, inntil et stort utbrudd i  Sør-Afrika i 1948 førte til etableringen av den første afrikanske stiftelsen for polioforskning og ble en katalysator for større bevissthet om det globale omfanget av sykdommen. I 1950-årene lammet polio i gjennomsnitt 600 000 mennesker hvert år.

Forskere utviklet heldigvis de første poliovaksinene senere samme tiår. Og siden lanseringen av Global Polio Eradication Initiative i 1988, Verdens helseorganisasjons plan for global utryddelse av polio, har vaksiner redusert de globale tilfellene av vilt poliovirus med over 99 %, fra flere hundre tusen i året til en håndfull endemiske tilfeller i så lite som to gjenværende land: Afghanistan og Pakistan. I 2020 ble Afrika offisielt erklært som fritt for vilt poliovirus, noe som ga kontinentet et høyst etterlengtet glimt av håp midt i covid-19-pandemien. Høy vaksinedekning har gjort det mulig å tro at polio kan bli den andre sykdommen – etter kopper – som blir utryddet ved hjelp av vaksinasjon.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/1CFuEMbnb