asakawa1_Hariandi HafidSOPA ImagesLightRocket via Getty Images_green energy indonesia Hariandi HafidSOPA ImagesLightRocket via Getty Images

Asijský plán na snižování emisí pro celý svět

JAKARTA/MANILA – Čelní představitelé z celého světa se loni v listopadu sešli v Glasgow, aby rozvrhli cestu ke zmírnění nejhorších důsledků změny klimatu. Avšak přestože byla Konference OSN o změně klimatu (COP26) nepochybně historickou událostí, většina zemí na splnění nových cílů směřujících ke snížení emisí oxidu uhličitého teprve začíná pracovat.

Během COP26 proto vyniklo prohlášení Asijské rozvojové banky a indonéské a filipínské vlády. Při zahajování naší partnerské spolupráce na pilotním Mechanismu energetické tranzice (ETM) jsme nepředkládali neurčitý závazek k dosažení vzdáleného cíle. Naopak jsme společně formulovali konkrétní plán poctivé, škálovatelné, finančně schůdné a spravedlivé iniciativy, která pomůže asijským zemím odstavit či přestavět polovinu tamních uhelných elektráren a posílit oporu v čistých energiích. ETM je transformační klimatický plán, který má potenciál stát se největším světovým programem redukce CO2.

ETM k odstavování a změnám využití uhelných elektráren před koncem jejich životnosti přistoupí po finanční stránce a zároveň rozšíří investice do čisté energetiky. Tato duální strategie prospěje komunitám, investorům, místním ekonomikám a životnímu prostředí.

Přestože nákladnost čisté energie v mnoha zemích svižně klesá, provoz četných uhelných elektráren zabezpečují dlouhodobé kupní smlouvy. V Asii jsou tato zařízení navíc mladší: region je domovem 90 % všech uhelných elektráren mladších 20 let. Bez zásahu prostřednictvím politik je nepravděpodobné, že by v brzké době došlo k jejich odstavení. Každý rok, kdy zůstanou v provozu, povede k dalším emisím CO2 a k vytěsňování poptávky po čisté, obnovitelné energii.

ETM využije směs veřejných, soukromých a dobročinných prostředků k vychýlení trhu správným směrem – k brzkému odchodu od uhlí a tvorbě poptávky po čistější energii. Odhadujeme, že pokud se tento model rozšíří do pouhých tří zemí jihovýchodní Asie, konkrétně Indonésie, Filipín a Vietnamu, mohl by během nadcházejících 10-15 let dosáhnout odstavení až 50 % tamních uhelných elektráren. To by snížilo roční emise CO2 o zhruba 200 milionů tun, což je ekvivalent odstranění 61 milionů osobních vozů ze silnic.

Jsme si vědomi, že posun k nízkouhlíkové budoucnosti s čistou energií musí prospívat všem. ETM proto bude klást důraz na spravedlivou a poctivou energetickou tranzici zajišťováním technické pomoci a rekvalifikace pro pracující včetně zaměstnanců v elektrárenství, zejména žen. Aktivně zapojujeme nestátní organizace, občanskou společnost a další zainteresované strany, abychom se ujistili, že během zelené tranzice nebudou opomenuty žádné komunity a žádní pracující.

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Spring_1333x1000_V1

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.

Subscribe Now

Přístup ETM je v asijsko-tichomořském regionu unikátní a bezprecedentní. Program využívá pořádající autority – v tomto případě Asijské rozvojové banky – s cílem spojit soukromé investory, vlády a zástupce občanské společnosti a být oporou vzájemně prospěšnému partnerství založenému na transparentnosti a důvěře.

Iniciativa je regionálně řízená, a proto musí být ku prospěchu místních lidí a ekonomik – musí tedy zajistit, aby elektřina zůstala cenově dostupná. Katalyzováním investic zvenčí bude ETM zvětšovat měřítko projektů čisté energetiky, aniž by to vyžadovalo nové vládní subvence. To znamená, že se připojí ke snahám, jež vlády jako ty naše už vyvíjejí, a tím přispěje k urychlení tranzice regionu k čisté energetice.

Například Filipíny už dříve oznámily moratorium na nové uhelné elektrárny a Indonésie si klade za cíl taková zařízení odstavit, jelikož vyvíjí úsilí o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2060. A přestože existuje řada výzev k využití tržně založených mechanismů k řešení přechodu k čistější výrobě energie, většina byla doposud nepraktická a často nedokázala řádně zohlednit spravedlnost a zájmy dotčených komunit. ETM tento problém vyřeší.

Podstatným zkrácením provozu uhelných elektráren ETM uvolní nové investice ve prospěch udržitelné a obnovitelné energie. To by Indonésii a Filipíny proměnilo v ještě atraktivnější destinace pro projekty čisté energetiky jedenadvacátého století a komunitám by to zajistilo potřebnou energetickou bezpečnost.

Nakonec bitva se změnou klimatu v asijsko-tichomořském regionu skončí vítězstvím, nebo prohrou. Jsme přesvědčeni, že model ETM nejenže pomůže řešit vlastní výzvy regionu, ale také bude možné jej rozšířit a exportovat do světa a tím dodat rozvojovým zemím síly k odklonu od fosilních paliv k obnovitelné energetice bez obětování ostatních rozvojových cílů.

Pro globální klimatickou reakci je náš region vzhledem k jeho rostoucím populacím a ekonomikám nepostradatelný. Naším cílem je prostřednictvím ETM ukázat, jak země mohou souběžně zvyšovat investice do čisté energetiky a snižovat emise. Čistých nulových emisí v jihovýchodní Asii – i jinde – dosáhneme rychleji a spravedlivěji jedině pomocí spolupráce.

Z angličtiny přeložil David Daduč

https://prosyn.org/l59tBrccs