asakawa1_Hariandi HafidSOPA ImagesLightRocket via Getty Images_green energy indonesia Hariandi HafidSOPA ImagesLightRocket via Getty Images

Azië's emissiereductieplan voor de wereld

JAKARTA/MANILA – Afgelopen november kwamen wereldleiders in Glasgow bijeen teneinde een route uit te stippelen om de ergste gevolgen van de klimaatverandering in te dammen. Maar hoewel de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26) ongetwijfeld een historisch moment was, beginnen de meeste landen nog maar net met het werk van het halen van de nieuwe doelstellingen om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen.

Daarom was de aankondiging van de Aziatische Ontwikkelingsbank en de regeringen van Indonesië en de Filipijnen op COP26 zo opmerkelijk. Met de lancering van ons partnerschap voor een proefproject voor een energietransitiemechanisme (Energy Transition Mechanism, ETM) deden wij geen vage toezegging om een ver weg gelegen doel te bereiken. In plaats daarvan hebben wij samen een concreet plan opgesteld voor een billijk, schaalbaar, betaalbaar en rechtvaardig energie-initiatief, om de Aziatische landen te helpen de helft van hun kolengestookte elektriciteitscentrales buiten bedrijf te stellen of een nieuwe bestemming te geven, en hun afhankelijkheid van schone energie te vergroten. Het ETM is een transformatief klimaatplan dat het potentieel heeft om het grootste CO2-reductieprogramma ter wereld te worden.

Het ETM zal een financiële aanpak hanteren om kolengestookte centrales vroeger dan gepland buiten werking te stellen of een nieuwe bestemming te geven, en tegelijk de investeringen in schone energie op te voeren. Deze tweeledige strategie zal ten goede komen aan gemeenschappen, beleggers, regionale economieën en het milieu.

Hoewel de kosten van schone energie in veel landen snel dalen, werken veel kolengestookte elektriciteitscentrales met gegarandeerde, langlopende afnameovereenkomsten. En in Azië zijn deze installaties jonger: in de regio staat 90 procent van alle kolengestookte elektriciteitscentrales die minder dan twintig jaar oud zijn. Zonder beleidsinterventie is het onwaarschijnlijk dat deze centrales op korte termijn uit bedrijf zullen worden genomen. Ieder jaar dat ze actief blijven wordt er meer CO2 uitgestoten en de vraag naar schone, hernieuwbare energie verdrongen.

Het ETM zal een combinatie van publieke, particuliere en filantropische fondsen gebruiken om de markt de juiste richting in te sturen – door kolencentrales vroegtijdig buiten bedrijf te stellen en de vraag naar meer schone energie te bevorderen. Wij schatten dat door dit model, als het in drie Zuidoost-Aziatische landen – Indonesië, de Filippijnen en Vietnam – wordt opgeschaald, de komende tien tot vijftien jaar tot vijftig procent van hun kolengestookte elektriciteitscentrales buiten bedrijf kan worden gesteld. Dat zou de jaarlijkse CO2-uitstoot met naar schatting tweehonderd miljoen ton verminderen, het equivalent van 61 miljoen personenautoʼs die van de weg worden gehaald.

Wij beseffen dat de transitie naar een koolstofarme toekomst met schone energie voor iedereen moet werken. Daarom zal het ETM de nadruk leggen op een rechtvaardige en billijke energietransitie, door technische bijstand en omscholing te bieden aan werknemers, waaronder werknemers in de energiesector, met name vrouwen. Wij werken actief samen met ngoʼs, burgerorganisaties en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat geen enkele gemeenschap of werknemer door de groene transitie wordt achtergelaten.

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Spring_1333x1000_V1

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.

Subscribe Now

De aanpak van het ETM is uniek en nog nooit vertoond in de regio Azië-Pacific. De regeling maakt gebruik van een bijeenroepende autoriteit – in dit geval de Aziatische Ontwikkelingsbank – om particuliere beleggers, overheden en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld samen te brengen, en een wederzijds voordelig partnerschap op te bouwen op basis van transparantie en vertrouwen.

Omdat het initiatief regionaal wordt geleid, moet het ten goede komen aan de plaatselijke bevolking en economieën – en dat betekent dat elektriciteit betaalbaar moet blijven. Door investeringen van buitenaf te katalyseren, kan het ETM schone-energieprojecten opschalen zonder dat daarvoor nieuwe overheidssubsidies nodig zijn. Dit betekent dat het een aanvulling zal vormen op de inspanningen die overheden zoals de onze al leveren, om zo de transitie van de regio naar schone energie te helpen versnellen.

Zo hebben de Filippijnen eerder al een moratorium op nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales aangekondigd, en streeft Indonesië ernaar dergelijke installaties geleidelijk uit te bannen om tegen 2060 koolstofneutraal te kunnen zijn. En hoewel er veel oproepen zijn geweest voor op de markt gebaseerde mechanismen om de transitie naar een schonere energieproductie aan te pakken, bleken de meeste daarvan onpraktisch en is er vaak niet voldoende rekening gehouden met billijkheid en de belangen van de betrokken gemeenschappen. Het ETM zal dat probleem oplossen.

Door de levensduur van kolengestookte elektriciteitscentrales aanzienlijk te verkorten, zal het ETM nieuwe investeringen voor duurzame en hernieuwbare energie vrijmaken. Dit maakt Indonesië en de Filipijnen nóg aantrekkelijker als bestemming voor schone, eenentwintigste-eeuwse energieprojecten en geeft de gemeenschappen de energiezekerheid die zij nodig hebben.

Uiteindelijk zal de strijd tegen klimaatverandering in de regio Azië-Pacific worden gewonnen of verloren. Wij zijn ervan overtuigd dat het ETM-model niet alleen de eigen uitdagingen van de regio zal helpen oplossen, maar ook kan worden opgeschaald en over de hele wereld kan worden geëxporteerd, zodat ontwikkelingslanden in staat worden gesteld de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie te maken zonder dat dit ten koste gaat van andere ontwikkelingsdoelstellingen.

Door de groeiende bevolking en economieën van onze regio is zij onmisbaar voor de mondiale klimaatrespons. Met het ETM willen wij laten zien hoe landen tegelijkertijd investeringen in schone energie kunnen opvoeren en emissies kunnen terugdringen. Alleen door samen te werken zullen we onze netto-nul-doelstelling in Zuidoost-Azië – en elders – sneller en eerlijker bereiken.

Vertaling: Menno Grootveld

https://prosyn.org/l59tBrcnl