asakawa1_Hariandi HafidSOPA ImagesLightRocket via Getty Images_green energy indonesia Hariandi HafidSOPA ImagesLightRocket via Getty Images

Azjatycki Plan Redukcji Emisji dla Świata

JAKARTA/MANILA – Światowi przywódcy spotkali się w Glasgow w listopadzie ubiegłego roku, aby wytyczyć drogę do złagodzenia najgorszych skutków zmian klimatycznych. Ale podczas gdy Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP26) była niewątpliwie historycznym momentem, większość krajów dopiero rozpoczyna pracę, aby osiągnąć nowe cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla.

Właśnie dlatego zapowiedź Azjatyckiego Banku Rozwoju (ADB) oraz rządów Indonezji i Filipin na COP26 wyróżniała się. Rozpoczynając nasze partnerstwo na rzecz pilotażowego mechanizmu transformacji energetycznej (ETM), nie podejmowaliśmy niejasnego zobowiązania do osiągnięcia odległego celu. Zamiast tego wspólnie sformułowaliśmy konkretny plan sprawiedliwej, skalowalnej, przystępnej cenowo i sprawiedliwej inicjatywy energetycznej, aby pomóc krajom azjatyckim wycofać lub zmienić przeznaczenie połowy elektrowni węglowych i zwiększyć ich zależność od czystej energii. ETM to transformacyjny program klimatyczny, który ma potencjał, aby stać się największym na świecie programem redukcji CO2.

ETM bierze finansowe podejście do wycofania lub zmiany przeznaczenia elektrowni węglowych przed terminem, jednocześnie zwiększając inwestycje w czystą energię. Ta podwójna strategia przyniesie korzyści społecznościom, inwestorom, gospodarce regionalnej oraz środowisku.

Chociaż koszty czystej energii szybko spadają w różnych krajach, wiele elektrowni węglowych działa na podstawie bezpiecznych, długoterminowych umów zakupu. A w Azji obiekty te są młodsze: w regionie znajduje się 90% wszystkich elektrowni węglowych, które mają poniżej 20 lat. Bez interwencji politycznej jest mało prawdopodobne, aby elektrownie te zostały w najbliższym czasie wycofane z użytku. Każdego roku, w którym będą aktywne, spowoduje wzrost emisji CO2 i wyprze zapotrzebowanie na czystą, odnawialną energię.

ETM wykorzysta mieszankę funduszy publicznych, prywatnych i filantropijnych, aby przechylić rynek we właściwym kierunku – wcześniej wycofując węgiel i tworząc popyt na więcej czystej energii. Szacujemy, że ten model, jeśli zostanie powiększony w zaledwie trzech krajach Azji Południowo-Wschodniej (Indonezji, Filipinach i Wietnamie) może spowodować wycofanie nawet 50% elektrowni węglowych w ciągu najbliższych 10-15 lat. Szacuje się, że obniżyłoby to roczną emisję CO2 o 200 milionów ton, co odpowiada usunięciu z dróg 61 milionów samochodów osobowych.

Zdajemy sobie sprawę, że przejście na niskoemisyjną, czystą energię musi działać dla wszystkich. Dlatego ETM położy nacisk na sprawiedliwą transformację energetyczną, zapewniając pomoc techniczną i przekwalifikowanie pracowników, w tym pracowników przemysłu energetycznego, zwłaszcza kobiet. Aktywnie współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, organizacjami obywatelskimi i innymi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić, że żadna społeczność ani pracownik nie zgubi się w tej zielonej transformacji.

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
PS_Sales_Spring_1333x1000_V1

SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions

Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.

Subscribe Now

Podejście ETM jest wyjątkowe i bezprecedensowe na terenie Azji i Pacyfiku. Program ten wykorzystuje organ zwołujący – w tym przypadku ADB – w celu zgromadzenia prywatnych inwestorów, rządów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz utrzymania wzajemnie korzystnego partnerstwa opartego na przejrzystości i zaufaniu.

Ponieważ inicjatywa jest prowadzona na szczeblu regionalnym, musi działać na rzecz lokalnych mieszkańców i gospodarek – a to oznacza zapewnienie, aby energia elektryczna pozostała przystępna cenowo. Katalizując inwestycje zewnętrzne, ETM będzie zwiększać skalę projektów dotyczących czystej energii bez konieczności nowych dotacji rządowych. Oznacza to, że zwiększy wysiłki, które rządy takie jak nasz już podejmują, pomagając w ten sposób przyspieszyć transformację regionu na czystą energię.

Na przykład Filipiny wcześniej ogłosiły moratorium na nowe elektrownie węglowe, a Indonezja dąży do stopniowego wycofywania takich obiektów, dążąc do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2060 r. I chociaż było wiele wezwań do wprowadzenia mechanizmów rynkowych do przejścia na czystszą produkcję energii, większość z nich była niepraktyczna i często nie uwzględniała należycie sprawiedliwości i interesów zaangażowanych społeczności. ETM rozwiąże ten problem.

Znacząco skracając żywotność elektrowni węglowych, ETM odblokuje nowe inwestycje w zrównoważoną i odnawialną energię. To uczyniłoby Indonezję i Filipiny jeszcze bardziej atrakcyjnymi miejscami docelowymi dla czystych projektów energetycznych XXI wieku i zapewniłoby społecznościom potrzebne im bezpieczeństwo energetyczne.

Ostatecznie jednak walka ze zmianami klimatu zostanie wygrana lub przegrana w regionie Azji i Pacyfiku. Jesteśmy przekonani, że model ETM nie tylko pomoże rozwiązać własne wyzwania regionu, ale także będzie można go skalować i eksportować na cały świat, umożliwiając krajom rozwijającym się przejście z paliw kopalnych na energię odnawialną bez poświęcania innych celów rozwojowych.

Rosnąca populacja i gospodarka naszego regionu sprawiają, że jest on niezbędny dla globalnej reakcji na klimat. Poprzez ETM staramy się pokazać, w jaki sposób kraje mogą jednocześnie zwiększać inwestycje w czystą energię i zmniejszać emisje. Tylko pracując razem, dotrzemy do celu zerowego netto w Azji Południowo-Wschodniej – i indziej – szybciej i bardziej sprawiedliwie.

Z angielskiego przetłumaczyła Marz McNamer

https://prosyn.org/l59tBrcpl