rodrik217_David McNewGetty Images_jobs David McNew/Getty Images

Bedre utvikling med bedre jobber

CAMBRIDGE – Innen tradisjonell økonomisk tenkning, har man alltid hatt en manglende forståelse for folks jobber. Vi kan spore dette problemet tilbake til Adam Smith, som plasserte forbrukere framfor arbeidstakere øverst på den økonomiske rangorden. Det som betyr noe for vår velferd, ifølge Smith, er ikke hva vi produserer eller hvordan vi produserer det, men hvorvidt vi kan forbruke vår foretrukne «kurv» av varer og tjenester (altså det utvalget vi ønsker av varer og tjenester).

Moderne samfunnsøkonomi har senere sammenfattet denne tilnærmingen ved å angi individuell velferd i form av en preferansefunksjon med utgangspunkt i vår «forbrukskurv». Vi maksimerer «nytte» ved å velge de varer og tjenester som gir oss størst tilfredsstillelse. Selv om hver enkelt forbruker også er en arbeidstaker (eller arbeider av et eller annet slag), blir jobber kun implisitt tatt med i betraktningen gjennom den inntekten de gir og dermed gjennom hvor mye penger vi har tilgjengelig til forbruk.

Men hva slags jobb man har betyr langt mer enn hvor mye penger man har å rutte med. Jobb er en kilde til personlig verdighet og sosial anerkjennelse. Jobben hjelper oss med å definere hvem vi er og har betydning for hvordan vi bidrar til samfunnet og hvordan vi blir verdsatt av samfunnet.

https://prosyn.org/6Nx2J2Ynb